Sekar Macapat Megatruh - Movie_0001.wmv

Home  >   Music
Views: 2,654

Tembung Megatruh kedadosan saking kalih tembung inggih punika megat lan ruh utawi pegat lan ruh. Pasemonipun pisahing nyawa lan jasad utawi raga, liripun pejah/seda.

Download Options
From
to

in   Quality
size: (2.4 mb)
Edit video ID3 tag data
Progress: 0.0%
Please wait...
55
seconds
or
Skip waiting! Signup now
  • INSTANT downloads, no waiting to start conversions
  • UNLIMITED number of downloads
  • FASTER conversion speeds

Related Videos